Familj och nätverk

Delaktighet och transparens

En del i arbetet kan även komma att vara att arbeta för att barnet ska kunna flytta tillbaka hem igen, för det är det av stor vikt att vi är transparanta i vårt arbete till er vårdnadshavare för att kunna skapa delaktighet. Personal kan ex veckovis ha avstämningar via telefon eller per mail. Vi deltar och initierar till regelbundna möten med aktuella personer i nätverket/vårdnadshavare och kan även delta vid umgängen.

två kvinnor håller hand