Ansvar, mod, omsorg & vilja

två tjejer som kramas

Skållegården HVB

Skållegården är ett nyöppnat familjärt boende för pojkar och flickor i åldern 10-14 år. Skållegården riktar sig barn som befinner sig i olämpliga miljöer och som har ett normbrytande beteende, ofta i kombination med en NPF- diagnos, vilket kan ta sig i uttryck genom låg impulskontroll, utmanande beteenden, isolering, brister i sociala färdigheter eller en hög frånvaro i skolan. Skållegården är beläget i ett lugnt område på landet med en stor trädgård för utelek. På Skållegården finns det en bred kunskap om barn med NPF-diagnoser. Verksamheten är uppbyggd på att varje barn och ungdom har sitt egna anpassade visuella stöd.

glada barn

Målet med behandlingen på Skållegården är att skapa förutsättningar för en positiv utveckling i det psykiska och fysiska måendet. Verksamheten arbetar med en tydlig struktur som skapar förutsägbarhet och trygghet för de barn som är placerade. Vi anpassar behandlingen och använder den metod/metoder som passar barnets behov bäst. Verksamhetens mål är att skapa en helhetssituation i balans för barnet där delar i livet så som skola/praktik, fritid och sociala relationer ingår.

Vi samverkar med närliggande kommunal skola.

Vi erbjuder en del av vårdkedjan och i samma styrelse finns vårat andra HVB Kubbonge, för den äldre målgruppen 15-20 år och enbart för flickor.

en tjej lutar sig mot en äldre kvinna.

Metoder och förhållningssätt

De metoder och förhållningssätt vi arbetar efter är:

  • KBT – kognitiv beteendeterapi
  • MI – Motiverande intervju och motiverande samtal vid förändringsarbeten
  • TMO – trauma medveten omsorg
  • ART – aggression replacement training
  • AKK – alternativ kompletterande kommunikation
  • Tydliggörande pedagogik