Våra medarbetare

Personalen har lång och bred erfarenhet av barn- och ungdomsarbete

Våra medarbetare på Skållegården är utbildade med en eftergymnasial utbildning inom socialt arbete, som ex socialpedagoger. Personalen har lång och bred erfarenhet av barn- och ungdomsarbete både från HVB- och LSS-verksamheter och skola. Föreståndaren finns på heltid i verksamheten. Vi har personal dygnet runt, med sovande jour på nätter och vaken natt vid behov. All ordinarie personal får regelbunden handledning och kompetensutveckling.

Ett glatt barn som kramar en vuxen